Login


www.sfinga-pro.org.rs
Home HomeUsluge UslugeReference ReferenceGalerija GalerijaKontakt Kontakt
Kontakt informacije

» SFINGA-PRO «

Fizičko i Tehničko obezbeđenje lica i objekata.

Za sve detaljnije informacije možete nas kontaktirati putem telefona, kao i na našu email adresu.Ulica i broj: Vojvode Petra Bojovića 16/10, 26000 Pančevo
Tel: 013/351-234
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Radno vreme kancelarije: 08-16h

O Nama
» sfinga-pro d.o.o. «

» Ko smo mi?
Sfinga-Pro je počela sa radom u Beogradu, a od maja 2005-e godine kreće sa radom u Pančevu.

Naši radnici obezbeđenja su angažovani u više poslova iz oblasti fizičko-teničkog obezbeđenja.


» Vrhunska oprema

Radnici na poslovima obezbeđenja su, u zavisnosti od objekta koji čuvaju, adekvatno obučeni.

» Uniforma
Postoji više kompleta uniformi u zavisnosti od objekta, vrste posla, meteoroloških uslova, godišnjeg doba itd.
Usluge
» Sfinga-Pro doo svojim klijentima nudi

- Fizičko obezbeđenje
- Tehničko obezbeđenje
- Obezbeđenje objekata
- Obezbeđenje raznih vrsta skupova
- Obezbeđenje škola
- Obezbeđenje sportskih manifestacija

» Profesionalizam
Naš profesionalni tim izvršiće svaki zadatak u garantovanom roku, profesionalno i savesno.

» Iskustvo
Naše dugogodišnje iskustvo i poverenje naših klijenata izdvaja nas kao jednu od najboljih firmi iz oblasti sigurnosti i obezbeđenja.
Obezbedjenje

»Profesionalno obezbeđenje
Za narednu godinu nudimo Vam, dodatno, u okviru predložene cene:

- izlazak naše mobilne ekipe na aktiviranje Vašeg alarmnog sistema, najkasnije do 5 minuta od trenutka poziva naših telefona.


» Profesionalna usluga

Usluga važi za svaki radni, neradni i dane praznika, 365 dana u godini. Naše usluge ove vrste aktiviramo danom potpisivanja ugovora sa Vama.

» Bezbednost i zdravlje na radu
-Izrada Akta o proceni rizika.
-Izmene i dopune postojećeg Akta o proceni rizika.
-Izrada Pravilnika  bezbednosti i zdravlju na radu.
-Obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu.
-Kontrla primene usvojenih mera prevencije.
-Organizovanje preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja
-Priprema uputstava za bezbedan rad.
-Vođenje propisne evidencije.

» Protiv požarna zaštita
- Sa posebnim zadovoljstvom napominjemo da su za narednu školsku godinu naši zaposleni edukovani u oblasti protiv-požarne zaštite

- Obezbeđenje manifestacija, proslava sa većim, potrebnim brojem izvršilaca.