Login


www.sfinga-pro.org.rs
Home HomeUsluge UslugeReference ReferenceGalerija GalerijaKontakt Kontakt

LISTA REFERENCI U OBLASTI FIZI?KO – TEHNI?KOG OBEZBE?ENJA

 • Sportsko-rekreativni centar ''Mladost''
 • Sportsko-rekreativni centar ''Strelište'' (bazen i hala sportova)
 • Findomestic Banca, filijala u Pan?evu
 • Utakmice F.K. PSK u prvoj ligi, na gradskom stadionu u Pan?evu
 • Polufinale i finale rukometnog kupa SCG u Pan?evu 2005-e godine
 • Kulturne manifestacije pod pokroviteljstvom opštine Pan?evo:

’’Pan?eva?ki karneval’’ 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

’’Pan?eva?ki Prvi’’ 2006,2007,2008,

’’Maturantski bal’’ 2007, 2008, 2009, 2010

koncert grupe ’’Bajaga i Instruktori’’,

humanitarni koncert ’’Zvezde Granda’’,

’’EXIT’’, niz manjih muzi?kih manifestacija.)

 • Koncert ''Rolling Stones'', Beograd
 • ’’Rock festival’’ 2007, 2008, 2009
 • ’’Reggae festival’’ 2008, 2009
 • No?ni klubovi i kazina( klub ''Arhiv'', casino ’’777’’, casino „Red Line“, diskoteka ’’Pino’’ ... )
 • ''Solventa” d.o.o. Pan?evo
 • JKP ’’Zelenilo’’, objekat Narodna Bašta
 • Republi?ki zavod za zdravstveno osiguranje, lekarska komisija, filijala južnobanatski okrug
 • Tehni?ka Škola ''23 Maj'', Pan?evo
 • Elektrotehni?ka Škola ''Nikola Tesla'', Pan?evo
 • Mašinska Škola ''Pan?evo'', Pan?evo
 • Gimnazija ’’Uroš Predi?’’, Pan?evo
 • Ekonomsko-trgovinska Škola ’’Paja Marganovi?’’, Pan?evo
 • Ekonomska Škola ''Dositej Obradovi?'', Alibunar
 • O.Š. ''Sveti Sava'', Pan?evo
 • O.Š. ''Stevica Jovanovi?'', Pan?evo
 • O.Š. ''Bratstvo Jedinstvo'', Pan?evo
 • O.Š. ’’Branko Radi?evi?’’, Pan?evo
 • O.Š. “Vasa Živkovi?”, Pan?evo
 • Baletska škola “Dimitrije Parli?”, Pan?evo
 • O.Š. ’’Goce Del?ev’’ , Jabuka
 • Do?ek 2008, 2009 godine kafe ’’Perla’’, Pan?evo
 • Do?ek 2008 godine kafe ''Bel'', Pan?evo
 • ''No? Muzeja'', 2008, u Pan?evu
 • Kup Srbije u duatlonu i triatlonu, u organizaciji Triatlon kluba ''Tamiš'' 2008, 2009, 2010
 • ''Tre?i Pan?eva?ki Kros'', 2008, u organizaciji Triatlon kluba ''Tamiš'', Atletskog kluba ''Dinamo'' i turisti?ke organizacije ''Pan?evo''
 • ''61. Uli?na trka'', 2008 u organizaciji Atletskog kluba ’’Dinamo’’
 • ’’Kup Tolerancije’’, 2008 u organizaciji Saveza za školski sport
 • Kviz „Koliko se poznajemo?“ , Centar za kulturu, 2009 Pan?evo
 • Koncert u?enika Gimnazije Uroš Predi?, 2009 Pan?evo
 • Koncert grupe „AC-DC“ , Beograd 2009
 • „Do?ek Na?e Higl“ , 2009 Pan?evo
 • „Star?eva?ko leto 2009“ , 2009 Star?evo
 • „Omladinski letnji festival“, 2009 Pan?evo
 • „New Crew“ , 2009 Ka?arevo
 • A.D. „Dolovo“, Dolovo
 • A.D. „Seme Tamiš“, Pan?evo
 • A.D. „Vojvodina“ , Star?evo
 • Uktakmice KK „Tamiš“, 2010 Pan?evo
 • Mesopromet“ d.o.o. , Pan?evo
 • RTV „Pan?evo“, Pan?evo, 2012
 • Luka „Dunav“ , Pan?evo
 • „Reserve“ doo, Pan?evo
 • “Elektrovojvodina” , filijala Pan?evo i Vršac, 2012
 • “Direkcija za izgradnju i ure?enje Pan?eva”, Pan?evo, 2013, 2015
 • “Centar za kulturu grada Pan?eva” , Pan?evo, 2013
 • JKP AUTOTRANSPORT, Pan?evo, 2014
 • “BEOMONTEX”, Beograd, 2015

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Nakon višegodišnjeg rada u oblasti fizi?ko tehni?kog obezbe?enja, želimo da Vas obavestimo da smo naše angažovanje proširili na oblast BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, što je zakonska obaveza na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 101/2005.

U okviru toga nudimo Vam usluge:

 • Izrada Akta o proceni rizika
 • Izmene i dopune postoje?eg Akta o proceni rizika
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu

- kontrola primene usvojenih mera prevencije

- organizovanje preventivnih i periodi?nih pregleda i ispitivanja

- predlaganje mera za poboljšanje uslova rada

- osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

- priprema uputstava za bezbedan rad

- vo?enje propisane evidencije.

LISTA REFERENCI U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJE NA RADU

- Ital tekst – Intimo, Novo Miloševo

- A.D. Dolovo, Dolovo

- A.D. Vojvodina, Star?evo

- A.D. Seme Tamiš, Pan?evo

- A.D. Tamiš, Pan?evo

- Omladinska Zadruga „Portal-Pro“, Pan?evo

- Mlin Test Coop, Beograd

- Dom kulture „29 Novembar“, Star?evo

- Dom kulture „Buk Karadži?“, Omilica

- Dom kulture „Žarko Zrenjanin“, Ivanovo

- Dom kulture „4 Oktobar“, Banatski Brestovac

- Dom kulture „Ko?o Racin“, Jabuka

- Dom kulture „Mladost“, Glogonj

- Dom kulture „3 Oktobar“, Banatsko Novo Selo

- Dom kulture „Brastvo Jedinstvo“, Ka?arevo

- Dom kulture „25 Maj“, Dolovo

- JKP „Dolovi“, Dolovo

- „Presija“ doo, Pan?evo

- RTV „Pan?evo“, Pan?evo

- „SNOOPY“, Pan?evo

- „Open Space Solution“, Pan?evo

- Agencija za knjigovodstvo „Ljiljana“, Pan?evo

- Agencija za knjigovodstvo „J & M“, Pan?evo

- „Mat product“, Beograd

- „Marko Pan“, Pan?evo

- Kafe poslasti?arnica „Specijal“, Pan?evo

- TZR „Boško“, Niš

- FTO „Sion Gard“, Beograd

- O.Š. „Bratstvo Jedinstvo“, Pan?evo

- P.Š.J. „Josif  Pan?i?“, Pan?evo

- T.Š. „23 Maj“, Pan?evo

- STR „Tweety“, Dolovo

- Radnja za marketing „Magic Line“, Pan?evo

- SUR „Meda As“, Star?evo

- Auto škola „Mali prvak“, Pan?evo

- Omladinska zadruga „Pan zadruga“, Pan?evo

- Automehani?arska radnja “Bara?”, Pan?evo

- “Aliment trade” d.o.o. , Pan?evo

- “Durum” szpar, Pan?evo

- “Mechel service” d.o.o. , Beograd

- I mnogi drugi…