Login


www.sfinga-pro.org.rs
Home HomeUsluge UslugeReference ReferenceGalerija GalerijaKontakt Kontakt
Kontakt informacije

SFINGA-PRO

Fizi?ko i Tehni?ko obezbe?enje lica i objekata.

Za sve detaljnije informacije moete nas kontaktirati putem telefona, kao i na nau email adresu.Ulica i broj: Vojvode Petra Bojovi?a 16/10, 26000 Pan?evo
Tel: 013/351-234
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Radno vreme kancelarije: 08-16h

O Nama
sfinga-pro d.o.o.

Ko smo mi?
Sfinga-Pro je po?ela sa radom u Beogradu, a od maja 2005-e godine kre?e sa radom u Pan?evu.

Nai radnici obezbe?enja su angaovani u vie poslova iz oblasti fizi?ko-teni?kog obezbe?enja.


Vrhunska oprema

Radnici na poslovima obezbe?enja su, u zavisnosti od objekta koji ?uvaju, adekvatno obu?eni.

Uniforma
Postoji vie kompleta uniformi u zavisnosti od objekta, vrste posla, meteorolokih uslova, godinjeg doba itd.
Usluge
Sfinga-Pro doo svojim klijentima nudi

- Fizi?ko obezbe?enje
- Tehni?ko obezbe?enje
- Obezbe?enje objekata
- Obezbe?enje raznih vrsta skupova
- Obezbe?enje kola
- Obezbe?enje sportskih manifestacija

Profesionalizam
Na profesionalni tim izvri?e svaki zadatak u garantovanom roku, profesionalno i savesno.

Iskustvo
Nae dugogodinje iskustvo i poverenje naih klijenata izdvaja nas kao jednu od najboljih firmi iz oblasti sigurnosti i obezbe?enja.
Obezbedjenje

Profesionalno obezbe?enje
Za narednu godinu nudimo Vam, dodatno, u okviru predloene cene:

- izlazak nae mobilne ekipe na aktiviranje Vaeg alarmnog sistema, najkasnije do 5 minuta od trenutka poziva naih telefona.


Profesionalna usluga

Usluga vai za svaki radni, neradni i dane praznika, 365 dana u godini. Nae usluge ove vrste aktiviramo danom potpisivanja ugovora sa Vama.

Bezbednost i zdravlje na radu
-Izrada Akta o proceni rizika.
-Izmene i dopune postoje?eg Akta o proceni rizika.
-Izrada Pravilnika bezbednosti i zdravlju na radu.
-Obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu.
-Kontrla primene usvojenih mera prevencije.
-Organizovanje preventivnih i periodi?nih pregleda i ispitivanja
-Priprema uputstava za bezbedan rad.
-Vo?enje propisne evidencije.

Protiv poarna zatita
- Sa posebnim zadovoljstvom napominjemo da su za narednu kolsku godinu nai zaposleni edukovani u oblasti protiv-poarne zatite

- Obezbe?enje manifestacija, proslava sa ve?im, potrebnim brojem izvrilaca.